Intervju med Jørgen Dambråten i 1968

Av Avisen Hadeland