Gamlebygningen på Øvre Vestern er fra før 1750, og ble sist endret rundt 1860, da det ble behov for skolestue på gården. Den er den siste av sitt slag som er på Hadeland som er uendret siden 1860.

Store deler av bygningen har original maling innvendig, og opprinnelige etasjeovner både i 1. og 2. etasje. Alt av innbo og løsøre i bygningen er fra familiens fire slekter, det meste fra ca. 1900-1930. Hagen rundt er også nesten slik den har vært i mer enn 100 år, med tidsriktige planter og trær.

I 2009-2010 ble det gjennomført en omfattende restaurering av bygningen. 2200 takstein (Onsakerstein) ble da tatt ned og vasket for hånd med gryteskrubber før de ble lagt på plass igjen. Alt arbeid som er utført på bygningen er gjort etter antikvariske prinsipper av erfarne fagfolk.

Gamlebygningen på Øvre Vestern er den siste av sitt slag på Hadeland, som er uendret.