Natur- og kulturstien er ca. 12 km. For mange, både store og små, kan dette være litt i lengste laget. Her finner du noen forslag til kortere rundturer med utgangspunkt i kulturstien.

Forslag 1

Parkering:
Ballangrud (Maristugutua 1)

Lengde:
Knapt 6 km på sti, klopper, grusveg og litt asfaltveg.

Tur:
Følg blåmerket sti med skilting vestover mot Vassjøtjernet og Grindvoll sentrum. I Grindvoll sentrum, forlat blåmerking og følg Ulvengutua opp til Ballangrud.

Høydepunkter:
Vassjøtjernet, Sundvollstangen med gapahuk, fuglesti (ferdig vår 2022), rasteplasser, kulturlandskap og skog.

Alternativer:
Parker i «sentrum» ved Skogglimt (Kvennvegen 1) eller på fiskeparkeringa i Nedre Ulven veg.

Forslag 2

Parkering:
Øvre Vestern (Korsrudlinna 743)

Lengde:
Knapt 3 km på sti, kjerreveg, grusveg og litt asfaltveg.

Tur:
Følg blåmerket sti med skilting vestover mot Vestbyfunnet og Grindvoll sentrum. På Westernsletta, forlat blåmerking og følg grusvegen opp til asfaltvegen, kryss denne og fortsett på kjerreveg opp til Øvre Vestern.

Høydepunkter:
Gamlebygningen, gravfeltet på Øvre Vestern, Vestbyfunnet, Hadelands største oransje stol, Sverigetjernet, frisbeegolfbane, rasteplasser, kulturlandskap og skog.

Alternativer:
Parker på Westernsletta (Grindvollinna 630).

NB! Det kan være sauer på beite på gravfeltet, så hold grinda lukket.

Forslag 3

Parkering:
Grindvoll «sentrum» ved Skogglimt (Kvennvegen 1).

Lengde:
Ca. 4,5 km på sti, klopper, kjerreveg, grusveg og litt asfaltveg.

Tur:
Følg blåmerket sti vestover mot Westernsletta og Løken skole. Ved Løken skole/ Grindvoll barnehage, forlat blåmerking og følg Løkengutua og Grindvollgata tilbake til Skogglimt.

Høydepunkter:
Frisbeegolfbane, Hadelands største oransje stol, Sverigetjernet, Vestbyfunnet, gravfeltet på Øvre Vestern, Gamlebygningen, rasteplasser, kulturlandskap og skog.

Alternativer:
Parker ved Løken skole (Løkengutua 57) eller Øvre Vestern (Korsrudlinna 743).

Forslag 4

Parkering:
Ballangrud (Maristugutua 1).

Lengde:
Ca. 5 km på sti, klopper, grusveg og kjerreveg.

Tur:
Følg blåmerket sti nordover mot Bolkenmarka og Løken skole. Etter Eriksrudtoppen og bruket Heggen tar blåmerket sti av vestover (til høyre) fra kjerreveg. Her forlater du blåmerking og tar til venstre (østover) på sti rundt Høltjernet og tilbake til den blåmerkede stien.

Høydepunkter:
Høltjernet med huske, temporært kunstverk, Eriksrudtoppen, rasteplasser, utsikt, kulturlandskap og skog.

Alternativer:
Etter rasteplassen ved Høltjernet, forlat blåmerking ved å ta til venstre, og gå en enda knappere runde rundt tjernet tilbake til blåmerket sti.

Forslag 5

Parkering:
Løken skole (Løkengutua 57).

Lengde:
Drøyt 2.5 km på sti og klopper, kjerreveg og evt. grusveg.

Tur:
Følg blåmerket sti østover mot Bolkenmarka og Ballangrud. Umiddelbart etter bruket Heggen forlat blåmerking og følg umerket sti/kjerreveg til venstre til du kommer til Løkengutua. Ta til venstre for å komme tilbake til Løken skole.

Høydepunkter:
Barnehagens lekeplass, utsiktsplassen «Pynten», rasteplasser, utsikt, kulturlandskap og skog.

Alternativer (ca 3 km):
Umiddelbart etter bruket Heggen, forlat blåmerking og følg bilveg tilbake til barnehagen. Ved tvil, hold til venstre.

Forslag 6

Parkering:
Løken skole (Løkengutua 57).

Lengde:
Drøyt 8 km på sti og klopper, kjerreveg, grusveg og asfaltveg.

Tur:
Følg blåmerket sti østover mot Bolkenmarka og Ballangrud, deretter til Grindvoll sentrum. Ved Skogglimt, forlat blåmerking og følg Grindvollgata og Løkengutua tilbake til Løken skole.

Høydepunkter:
Barnehagens lekeplass, «Pynten», Eriksrudtoppen, temporært kunstverk, Høltjernet med huske, fuglesti (ferdig vår 2022), Vassjøtjernet, Sundvollstangen med gapahuk, rasteplasser, utsikt, kulturlandskap og skog.

Alternativer:
Parker på Ballangrud (Maristugutua 1) eller i Grindvoll «sentrum» ved Skogglimt (Kvennvegen 1).