Kulturstien har vært en stor suksess etter at den åpnet i 2019. Fra 2021 har vi utvidet kulturstien til også å innbefatte kunst. Forutsatt finansiering vil det dukke opp flere kunstverk langs stien i årene framover. Kunstnerne har en lokal tilknytning. Her kan du lese mer om kunstverkene og kunstnerne.